Alcoholverslaving

Alcoholisme blijft een ziekte van alle tijden. Ook vandaag zie je nog vaak mensen om je heen die ermee te kampen hebben. Maar wat is alcoholverslaving nu echt? Op deze site staan een aantal antwoorden op vragen rond het probleem. Zo zijn er uiteraard een aantal kenmerken bij een alcoholverslaving. Daar kan je aan merken of iemand lijdt aan één of andere vorm van alcoholisme.

Omdat overmatig drankgebruik van alle tijden is en alcohol als sociaal aanvaard geldt is het soms moeilijk om te zien of iemand een probleem heeft of niet. Vooral complicaties in de persoonlijke levenssfeer, zoals het verliezen van een geliefde of een relatie die stukloopt kunnen voor het teveel drinken van alcohol zorgen. Een andere oorzaak van alcoholverslaving is erfelijkheid. Al is die moeilijk te bewijzen. Maar het is wel zo dat kinderen van alcoholisten vaker vatbaar zijn om zelf verslaafd te raken, omdat de drug vlot bereikbaar is in de onmiddellijke omgeving.

Een verslaving verloopt in verschillende fasen, dat is ook bij alcoholmisbruik zo. Het begint als sociaal drinken. Er duikt een probleem op en er wordt teveel gedronken. Nadien wordt men afhankelijk van de drank en kan men niet meer functioneren zonder en nog later zijn er de ontwenningsverschijnselen waardoor de verslaafde een hele dag door dronken is. Alcoholverslaving bij jongeren begint vaak bij binge drinking. Dat is op korte tijd zoveel mogelijk drinken voor de kick. Ook dat kan nadien tot problematisch alcoholgebruik leiden. Een alcoholist heeft niet alleen lichamelijke, maar psychische symptomen bij een alcoholverslaving. Zo zijn er de rillingen over het hele lichaam, het misselijk zijn, enzovoort. Op langere termijn kan misbruik lever- en maagaandoeningen en in het uiterste geval zelfs sterfte tot gevolg hebben.

Wie twijfelt kan op het web verschillende testen uitvoeren om te onderzoeken of er sprake is van alcoholisme. Maar je kan ook zelf een alcoholverslaving test doen. Simpel is dat. Noteer hoeveel je per week drinkt. Wetenschappelijk wordt beweerd dat je een alcoholist bent als je meer dan drie glazen per dag gebruikt.

Behandeling van de alcoholverslaving kan op verschillende manieren. De voorwaarde is wel dat de verslaafde zijn probleem inziet. In een vergevorderd stadium is de opname in een verslavingskliniek gewenst. Daar worden geneesmiddelen voorgeschreven die de ontwenningsverschijnselen onderdrukken. Voor de drastische beslissing te nemen om naar een verslavingskliniek te gaan, kan er ook op andere manieren worden hulp gezocht bij alcoholverslaving. Zo is er de mogelijkheid om te bellen met de drugsinfolijn, een gesprek te voeren met een hulpverlener of aan te sluiten bij de AA (Anonieme Alcoholisten). Groepsgesprekken hebben hun nut bewezen en verschillende verslaafden door van hun probleem afgeholpen.